JÕGEVA LINNAVALITSUS       http://www.jogevalv.ee/

JÕGEVA VALLAVALITSUS      http://www.jogevavv.ee/

JÕGEVA MAAVALITSUS         http://www.jogevamv.ee/

EESTI MAADLUSLIIT               http://www.maadlusliit.ee/

EESTI SUMOLIIT                     http://www.eestisumo.ee/

JÕGEVAMAA SPORDILIIT KALJU  http://www.jslkalju.ee/

JÕGEVA SPORT              http://www.jogevasport.ee/

EESTI KULTUURKAPITAL       http://www.kulka.ee/

TARTU LINNA MAADLUSSELTS  http://tartumaadlus.planet.ee/

OÜ JUTA JA KAIDO                http://www.jutajakaido.ee/

OÜ KRONOPAL                      http://www.kronopal.ee/

OÜ RUUDUMUSTER              http://www.ruudumuster.ee/

OÜ SÄRKA SPORT                http://www.sarkasport.ee/

JÕGEVA MAJANDUSÜHISTU   http://www.jmy.ee/


 

 

ERAISIKUD:

Andres Niinemäe, Viktor Nõmm, Rainer Võsaste, Erki Suits, Renee Köök

Voog. Tee ise koduleht!